Kontakt

Mail: contact@softpos.eu

Telefon: +48 600 278 133

Biuro w Warszawie

Grzybowska 4/246

00-131 Warszawa

Zachodnia Europa

C/ Muntaner, 354. Ppal.

08021 Barcelona, Hiszpania

Bliski Wschód i Azja

Hamad Ben Mohammed St,

Creative Tower – Fujairah, ZEA

Ameryka Południowa

Praça Pereira Coutinho 202, 1 Andar

Vila Nova Conceição

04510-010 SP

São Paulo, Brazylia


Informacje o spółce:

Softpos S.A., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000935875 o kapitale zakładowym w całości opłaconym 100 100 zł.

REGON: 382641786, NIP: 9462686806

Adres siedziby: ul. Okopowa, nr 56, lok. 77, 01-042 Warszawa